Home / Cursuscatalogus / SQL Fundamentals (SQL001)

Microsoft 365

SQL Fundamentals (SQL001)


Beschrijving
Cursusinhoud
• Inleiding in SQL, basisprincipes: datatypes, sleutels (primary key, foreign key)
• Het ophalen van gegevens (SELECT FROM, TOP, DISTINCT)
• Gegevens sorteren (ORDER BY)
• Gegevens filteren (WHERE, vergelijking operatoren, BETWEEN)
• Geavanceerde filteringen (AND, OR, IN NOT)
• Filteren met behulp van wildcards (LIKE)
• Berekende velden (concateren)
• Gegevens samenvatten (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN)
• Groeperen van gegevens (GROUP BY, HAVING)
• Werken met subqueries (IN)
• Combineren van gegevens uit meerdere tabellen met joining (INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN,
RIGHT OUTER JOIN)
• Geavanceerde Joins (tabel aliasen)
• Queries combineren (UNION)
• Gegevens toevoegen (INSERT INTO)
• Gegevens aanpassen en verwijderen (UPDATE, DELETE)
• Tabellen maken, aanpassen en verwijderen (CREATE, ALTER, DROP)
Inhoud
 • SQL Fundamentals
 • SQL introduction
 • Introduction to SQL
 • Learn SQL in 10 minutes (10 minutes video)
 • Learn SQL in 60 minutes
 • The Complete SQL Bootcamp 2022: Go from Zero to Hero (1 hour video)
 • SQL Fundamentals (4 uur video)
 • Module 0 - Introduction
 • Module 1 - Getting Started with Transact-SQL
 • Module 2 - Sorting and Filtering Query Results
 • Module 3 - Using Joins and Subqueries
 • Module 4 - Build in functions
 • Module 5 - Modifying Data
 • SQL Fundamentals
 • Learn SQL (Engels)
 • Section 2
 • Introduction to SQL - A Foundation of Data Analytics.pptx
 • SQL Full Syntax
 • SQL Fiddle
 • SQL Keywords Reference
 • SQL Server Functions
 • Summary Skills Gained
 • Benodigheden
Voltooiingsregels
 • Alle onderdelen moeten voltooid zijn